Skupština Republike Kosovo

Skupština Kosova, druga u regionu za transparentnost

16.09.2019

Skupština Republike Kosovo, danas uz brojne aktivnosti označila je međunarodni dan demokracije.

Otvaranje ovog dana je održano od strane predsednik Skupštine, Kadri Veseli, koji je ponosan što Skupština Kosova je najtransparentnija institucija u Republici Kosovo.

„Ponosni smo što smo izgradili jednu funkcionalnu demokraciju, sa slobodnim i iskrenim izborima, s izbornim procesima koji su neosporni sa visokim standardima koji se certifikuju od strane najprestižnijih međunarodnih institucija nadgledanja. Ponosimo se i sa slobodom govora i medija, koje daju dinamizam i bogatstvo cvetanju naše demokracije", rekao je Veseli.

U okviru označavanja ovog dana održala se i javna debata „Transparentnost i građansko učešće u Skupštini", na kojoj debati se navelo da Skupština Kosova se visoko rangira u odnosu na druge države Zapadnog Balkana.

Sekretar Skupštine, Ismet Krasniqi naglasio je da Skupština Kosova je institucija čija je misija povećanje transparentnosti.

Prema Krasniqi, i ako u označavanju ovog dana nedostaje politički deo zbog raspuštanja Skupštine, ipak administracija vrši svoj posao.

„Skupština putem ovih aktivnosti kao što je ova danas, cilja da poveća parlamentarnu kulturu i poverenje građana, jer ipak Skupština funkcioniše. Nevladine organizacije koje prate naš rad, omogućavaju da se mi rangiramo dosta visoko u odnosu na druge zemlje Balkana", rekao je Krasniqi.

Prema Krasniqi, dokaz da Skupština je otvorena za građane se utvrđuje posetom preko šest hiljada građana i stotina učenika tokom ovih dveju godina.

Na debati su učestvovali i predstavnici NDI kao i ostalih partnerskih organizacija i predstavnici civilnog društva.

Direktor NDI za Kosovo, Alexander Chavarria naglasio je da u zadnjim godinama se vidi napredak koji se tiče transparentnosti rada Skupštine.

Naveo je objavljivanje izveštaja troškova na veb stranici Skupštine.

Na ovoj debati predstavljena je Strategija za informisanje i komunikaciju od strane direktora Direkcije za medije, Musli Krasniqi, dok prema istraživanju Open Data Kosova, koje se predstavilo na ovom dešavanju, od strane Blerina Ramaj, Skupština Republike Kosovo se rangira druga u regionu za transparentnost.

Vezano za informisanost i komunikaciju, pogotovo u oblasti evropske integracije, govorio je i predstavnik GIZ-a, Besnik Vasolli, kao i predstavnica organizacije Democracy Plus, Dëbora Peci.

Na međunarodnim danu demokracije, Skupština Republike Kosovo od jutarnjih sati otvorila je vrata za građane.

Uz moto „Učešće", u otvaranju ovog dešavanja učestvovali su učenici i drugi gosti iz međunarodnih zemalja.

Isto tako, danas se i predstavila i nova veb stranica Skupštine i razvio se kviz za demokraciju, takmičenje između učenika osnovne škole „Hasan Prishtina" i „Emin Duraku", a u dvorištu Skupštine održala se izložba sa fotografijama, i lansirana je Kabina za transparentnost, i otvorio se panair organizacija civilnog društva.