Skupština Republike Kosovo

Zakon br.08/L-148 o ratifikaciji -finansijski okvirni sporazum o partnerstvu između Republika Kosova i Evropske Komisije o specifičnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći unije Kosovu u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

03.06.2022
Predlagač: Vlada
18.07.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
28.07.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
28.07.2022
Usvajanje zakona u Skupštini
10.08.2022
Proglašenje zakona