Skupština Republike Kosova

Skupština je održala zadnju sednicu za prolećno zasedanje 

04.08.2022

Skupština Republike Kosovo, pod rukovodstvom predsednika Glauka Konjufce, održala je danas plenarnu sednicu.

Rad na sednici počeo je izjavama van dnevnog reda i poslaničkim pitanjima upućenim članovima Vladinog kabineta.

Nakon utrošenog vremena za ove dve tačke, podnesena su tri zahteva za izmenu dnevnog reda dodatnim tačkama.

Prvobitno je predsednik Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije  protiv korupcije Adnan Rrustemi zatražio da se proceduralnim predlogom izvrši drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-060 o otpadu.

Takođe, proceduralnim predlogom, Fitore Pacolli Dalipi, predsednica Komisije za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj, zatražila je da se u drugom čitanju razmotri Nacrt zakona 08/L-83 o izmenama i dopunama Zakona. br. 02/L-08 o vinu, odnosno da se smatra 24. tačkom dnevnog reda.

U međuvremenu, odstupajući od rokova, Pacolli Dalipi je zatražila da se Nacrt zakona br.08/L-116 o izmenama i dopunama Zakona be. 04/L-197 o hemikalijama uvrsti kao tačka 25 - dnevnog reda.

Takođe, Ardian Gola, predsednik Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport, zatražio je predlog za kompletiranje dnevnog reda.

Tražio je da 26. tačka bude drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-111 o državnim arhivama.

Podnesenim zahtevima za izmenu dnevnog reda,  poslanici su glasanjem dali podršku za dalje razmatranje na ovoj sednici.

Na sednici je nastavljen rad razmatranjem Predloga-odluke Vlade Kosova o hitnim merama u snabdevanju energijom. Sa strane Vlade, predmetni Predlog odluke je iznela i obrazložila ministarka privrede Artane Rizvanolli.
Ovom prilikom, ministarka Rizvanolli je naglasila da je na osnovu energetske situacije stvorene u zemlji, povećanja cena na evropskom tržištu, zabrane izvoza, kao i u cilju podsticanja uštede energije, Vlada predložila hitne mere za ograničavanje snabdevanja energijom, kako bi se ova situacija prevazišla, na određeno vreme.

U ime Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu povodom predloga-odluke Vlade govorila je zamenica predsednika Jeta Statovci, koja je istakla da je ova komisija preporučila Skupštini usvajanje ovog predloga.

Od PG Pokreta Samoopredeljenje, Mimoza Kusari Lila ponudila je podršku poslaničke grupe. Ona je dosadašnje mere opisala kao ne samo potrebne, već i neophodne u vezi sa stvaranjem mehanizama za rešavanje nestašice energije, sa kojom se suočava ne samo naša zemlja.

„Odlukom Vlade Kosova predviđene su neke neophodne mere. Današnjim donošenjem ove odluke, osim zakonskog ograničenja, koje proizilazi iz Zakona o energetici, stvaraju se mehanizmi za brže donošenje odluka, podiže svest i senzibilizira građane o merama uštede energije“, naglasila je Kusari Lila.

Govoreći u ime PG PDK, poslanik Ferat Shala nije podržao parlamentarnu grupu za ovu odluku. On je naglasio da su za godinu dana upravljanja od strane ove Vlade tri zahteva za hitnu energetsku situaciju. Prema njegovim rečima, za prethodne mere nije bilo povratnog efekta za građanina i nije bilo izveštaja o tome kakvi su efekti ovih mera.

“Pre nego što nam dođe ovaj zahtev, Vlada bi nam prvi i drugi put morala dati izveštaj o tome šta je postigla najavom hitnih energetskih mera. Kakvi su to pozitivni efekti u društvenom, ekonomskom životu i u celom industrijskom lancu upravljanja“, naglasio je Shala.

U ime PG LDK, poslanica Valentina Bunjaku iznela je stav grupe, govoreći protiv ove odluke. Odluku Vlade o hitnim energetskim merama ocenila je neprofesionalnom i bez konkretnog sadržaja i kao takvu odluku koja ne daje nikakvo rešenje.

“Odluka Vlade o hitnim merama sa snabdevanjem energijom nije stručna odluka, niti odluka sa konkretnim merama. Sve mere su predviđene u ovoj godini i ova odluka nije rešenje”, naglasila je Bunjaku.

Iz PG AAK-a, govorio je poslanik Pal Lekaj, koji je izneo predloge ove grupe u vezi sa Vladinim Predlogom-Odluke o hitnim merama, dajući svoje primedbe. Naglasio je da zbog procesa, ali i za dobrobit građana, podržavaju ovu Predlog-odluku.

“Upozoravali smo vas i prošle godine da ćemo ući u duboku energetsku krizu, ali prvu odluku i prvu ozbiljnost pokazali ste tri meseca nakon što smo ušli u krizu. Ova vlada je navikla da probleme rešava ad hoc, bez strategije i donošenja odluka u pravom trenutku”, naglasio je Lekaj.

Nakon glasanja, Skupština je sa 61 glasom usvojila Predlog odluke Vlade Kosova o hitnim merama u snabdevanju energijom.

U nastavku sednice, Skupština je razmotrila i usvojila u drugom čitanju sledeće nacrte zakona: Nacrt zakona br.08/L-077 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-127 o registraciji poljoprivrede, Nacrt Zakon br.08/L-078 za izmenu i dopunu Zakona br. 04/L-041 za proizvodnju, sakupljanje, preradu i promet duvana, Nacrt zakona br.08/L-079 za izmene i dopune zakona br. 02/L-85 za ribarstvo i akvakulturu, Nacrt zakona br.08/L-080 za izmene i dopune Zakona br.2003/5 Kosova o semenu, Nacrt zakona br.08/L-081 za izmene i dopune zakona 04/L-085 o organskoj poljoprivredi, Nacrt zakona br.08/L-082 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-120 o zaštiti bilja, Nacrt zakona br.08/L-084 o izmenama i dopunama 02/L-53 o lovstvu, Nacrt zakona br.08/L-085 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/13 o sadnom materijalu, Nacrt zakona br.08/L-086 o izmenama i dopunama na Zakon br.04/L-114 o obogaćivanju brašna, Nacrt zakona br.08/L-087 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-040 o uređenju zemljišta, Nacrt zakona br.08/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-111 o pčelarstvu, Nacrt zakona br.08/L-089 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/10 o veštačkim đubrivima, Nacrt zakona br.08/L-090 o izmeni i dopuni Zakona br.02/L -10 o sbrižavanju o životinjama, Nacrt zakona br.08/L-091 o izmeni i dopuni Zakona br.2004/21 o veterinarskoj medicini, Nacrt zakona br.08/L-092 o izmenama i dopunama zakona br.03 /L-029 o poljoprivrednoj inspekciji, Nacrt zakona br.08/L-093 za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-042 o sredstvima za zaštitu bilja, Nacrt zakona br.08/L-094 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-9 za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, Nacrt zakona br.08/L-095 za izmenu i dopunu Zakona br.2003/9 o poljoprivrednim zadrugama, Nacrt zakona br. 08/L-112, za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-26 o poljoprivrednom zemljištu, Nacrt zakona br.08/L-111 o Državnoj arhivi, Nacrt zakona br.08/L-071 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-060 o otpadu, Nacrt zakona 08/ L-83 za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-08 o vinima, Nacrt zakona br.08/L-116 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-197 o hemikalijama.

Sednica je nastavljena interpelacijom Ministra Unutrašnjih Poslova, Xhelal Sveçla, o pitanju: „Zakon o javnim službenicima“, koju je pozvalo sedam poslanika PG AAK.

U ime predlagača ove interpelacije, poslanik Besnik Tahiri je naglasio da je zbog važnosti predmetne teme treba zajednički tretirati i da će se na osnovu datih preporuka i sugestija završiti i reforma državne uprave i zakona u pitanju.

Ministar Sveçla je u svom govoru istakao da je završetak postojećeg zakonskog okvira preduslov za postizanje cilja Vlade za modernizaciju javne uprave, koji se sastoji u olakšavanju pristupa njoj, olakšavanju građanima, preduzećima i institucijama, kao i administracija koja funkcioniše na osnovu zasluge, profesionalizma i efikasnosti.

Stoga je, prema njegovim rečima, zakon o javnim službenicima jedan od zakona koji mora proći reviziju, kako bi se dostigao vrhunac ovog zakona, a to je zaokruživanje pravnog okvira koji javnu upravu vodi ka modernizaciji.

Pored toga, ministar Sveçla je naveo da resorno ministarstvo, kroz izmene koje će ponuditi sa Zakonom o javnim funkcionerima, ima za cilj da reši probleme koje je identifikovao Ustavni sud, kao i probleme identifikovane u praksi, tokom vremena delimične primene ovog zakona.

“Zakon o javnim službenicima, koji je danas delimično na snazi, pokazao je niz problema u implementaciji, gde smo kao resorno ministarstvo dali dodatna pojašnjenja za gotovo svaku njegovu normu. Osim toga, zakon ima mnogo rupa i anomalija koje su otežavale svakodnevni rad i razvoj javne uprave, uključujući poteškoće procesa zapošljavanja, nedostatak konkurentnog okruženja, nedostatak efikasnih mehanizama merenja učinka, nedostatak  procesa odgovornosti, kao i niz drugih pitanja identifikovanih tokom sprovođenja sadašnjeg zakona“, rekao je između ostalog ministar Sveçla.

Prelazeći na neke od glavnih tačaka kojima će se zakon baviti, ministar Sveçla je naglasio da je ministarstvo koje on vodi  u završnoj je fazi izrade ovog zakona i očekuje se da će brzo krenuti u konsultacije sa relevantnim institucijama.

Sa strane Poslaničke grupe LVV, poslanica Doarsa Kica Xhelili rekla je da je za produženje ovog zakona potrebno vreme i ozbiljan angažman, kako bi se izbegla dalja preispitivanja od strane Ustavnog suda, jer je zakon vratio na nulu.

Prema Xhelili, prenos zakona iz jednog sistema u drugi, bez adekvatne evaluacije njihovog funkcionisanja u našem sistemu, narušava konzistentnost zakona.

 Stoga, kako je naglasila, dopunu-izmenu ovog zakona treba izvršiti u dve dimenzije, onoj da se objedine svi nalazi Ustavnog suda i integrišu preporuke iz izveštaja o napretku za otvaranje sistema.

Stav Poslaničke grupe PDK izneo je poslanik Mergim Lushtaku, koji je istakao da je ova interpelacija veoma važna, otvara put drugim temama i dubinskom tretmanu.

Osvrćući se na predmetni zakon, poslanik Lushtaku je rekao da je aktuelna vlast nemarna u svom daljem postupanju, te da indirektno, prema njegovim rečima, utiče na nemodernizaciju javne uprave, ne pozivajući se na sadržaj zakona od vlade. Lushtaku je naglasio da Vlada treba što pre izneti zakon u Skupštinu na raspravu i ne stati do pune implementacije.

U ime Poslaničke grupe LDK, poslanik Agim Veliu je izjavio da su prošle dve godine otkako je Ustavni sud utvrdio da neke odredbe Zakona o javnim službenicima nisu u skladu sa Ustavom i obavezao Skupštinu da izvrši neophodne izmene u skladu sa presudom. Stoga je poslanik Veliu pozvao ministra da što pre izvrši izmene ovog zakona, a ne da se bori protiv javnog sektora.

Nakon iscrpljivanja debate između poslanika i resornog ministra, inicijator interpelacije Besnik Tahiri predstavio je rezoluciju kojom je zatražio od Vlade da pristupi ovom Nacrtu zakona u oktobru ove godine, kako bi predvodio Zakonu o platama i budžetiranju za 2023. godinu.

Rezolucija koju je predložila PG AAK-a naišla je na podršku 72 poslanika.

Zatim je sednica nastavljena drugim razmatranjem Nacrta zakona br.08/L-117 o Vladi Republike Kosovo.

Poslanik Besim Muzaqi, član Komisije za javnu upravu, predstavio je predmetni Nacrt zakona i preporuke koje je dala komisija, tražeći od poslanika da glasaju o Nacrtu zakona sa svim amandmanima.

S druge strane, poslanik Driton Selmanaj je naglasio da nakon razmatranja ovog uzastopnog nacrta zakona u Komisiji za zakonodavstvo, preporuke ovog drugog nisu razmotrene većinom.

Adnan Rrustemi, predsednik Komisije za zakonodavstvo, rekao je da je ovaj Nacrt zakona uredan i da će kao takav uticati na povećanje efikasnosti vlade.

Nakon završetka rasprave poslaničkih grupa, budući da nije bilo kvoruma za glasanje o amandmanima, Nacrt zakona nije stavljen na glasanje.
 
Sledeća tačka za diskusiju je drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-063 za izmene i dopune zakona u vezi sa racionalizacijom i uspostavljanjem linija odgovornosti nezavisnih agencija.

Nacrt zakona zajedno sa amandmanima koje je predložila funkcionalna komisija podržala je većina prisutnih poslanika.

Skupština je takođe usvojila sledeće Nacrte zakona: Nacrt zakona br. 08/L-049 za izmenu i dopunu Zakona br. 02/L-38 o zdravstvenoj inspekciji, Nacrt zakona br. 08/L-050 za izmenu i dopunu Zakona br. 2003/22 o Sanitarnom inspektoratu Kosova, Nacrt zakona br. 08/L-122 za izmenu i dopunu zakona br. 03/L174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakonom br. 04/L-122 kao i Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256, Nacrt zakona br.08/L-028 o međunarodnom privatnom pravu, kao i Nacrt zakona br.08/L-107 o pravnim aktima.

Za glasanje o Nacrtu zakona br. 08/ L-149 o izmeni i dopuni Zakona br.06/L-010 o beležništvu, kao i sledeće tačke, nije bilo kvoruma za odlučivanje.

Zahvalivši se poslanicima na radu, predsednik Glauk Konjufca je najavio da je zatvaranjem ove sednice ujedno i kraj prolećnog zasedanja Skupštine.