Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

06.10.2022

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije, održala je redovnu sednicu, kojom je predsedavao Adnan Rrustemi, predsednik. 

Na ovoj sednici formirana je radna grupa za Nacrt zakona br. 08/L-155 o ciljanim sankcijama protiv stranih prekršilaca ljudskih prava.