Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za evropske integracije 

23.05.2022

Komisija za evropske integracije, kojom predsedava predsednica Rrezarta Krasniqi, održala je danas redovnu sednicu na kojoj su razmotrena dva nacrta zakona.

Nacrti zakona uključuju amandmane Funkcionalne komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EU.

O njihovom cilju prisutne je obavestila predsednica Komisije, poslanica Krasniqi.

Na početku je razmotren a zatim i podržan Nacrt zakona br. 08/L-115 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-021 o akcizi na duvanske proizvode.

Dok o Nacrtu zakona br. 08/L-136 o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova, u nedostatku kvoruma nije bilo odlučivanja.