Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu

23.05.2022

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, kojom je predsedavao Ferat Shala, predsednik, održala je danas svoj sledeću sednicu. 

Na ovoj sednici je razmotren izveštaj sa amandmanima Nacrta zakona br.08/L-075 o trgovačkim markama. 

Poslanik Driton Hyseni, predsedavajući radne grupe za ovaj nacrt zakona, predstavio je izveštaj, gde je između ostalog rekao da ovaj izveštaj sadrži ukupno 57 amandmana, uglavnom tehničkih. 

Nakon toga, komisija je glasala o ovom izveštaju, koji će biti procesiran za ostale procedure u Skupštini. 

U nastavku, članovi ove komisije razgovarali su sa članovima Borda RUE, nakon situacije koja je nastala nakon odluke Apelacionog suda o tarifama električne energije. Međutim, na zahtev Borda RUE, ova tačka dnevnog reda održana je iza zatvorenih vrata.