Skupština Republike Kosovo

Sa nastavka plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

13.05.2022

Plenarna sednica, započeta 5. maja je nastavljena danas, pod predsedavanjem predsednika Skupštine,   Glauk Konjufca. 

Na početku ove sednice,  poslanici razmatrali i usvojili na drugom razmatranju  Nacrt zakona br.  08/L-056 o zaštiti konkurencije. 

Nakon toga na prvom razmatranju je iznet i Nacrt zakona br.08/L-142 o izmenama i dopunama  Zakona kojih definišu iznos beneficija na visini minimalne plate,  procedure  definisanja minimalne plate i  stepenovanje poreza na godišnje  lične prihode.  

Nameru i ciljeve koji se  žele postići ovim Nacrtom zakona,  objasnio je Ministar finansija  Hekuran Murati. 

Ovom prilikom, on je obznanio da  usvajanje ovog N/z otvara put  povećanja minimalne plate  i  njegovo usvajanje  podrazumeva i izmenu nekoliko zakona. Prema njemu  predložen je Nacrt zakona otklanja i dvosmislena tumačenja  određenih članova  iz prethodnog Zakona.  

U nastavku u ime PG –a  VV- a, i Komisije za budžet govorio je Armend Muja i izrazio se u korist navedenog Nacrta zakona  i objasnio  nekoliko njegovih članova.  

U nastavku, poslanik Muja je rekao: „Ovaj Nacrt zakona, ili povećanje minimalne plate ima za cilj oko 120. hiljada direktnih korisnika, ili  oko 32% radnika registrovanih u poreskoj administraciji Kosova“.  

 U ime PG PDK-a govorio je poslanik Mërgim Lushtaku. On je kritikovao  tokove izrade ovog N/z i rekao  da nisu održavane  dovoljne konsultacije i ceni da veterani neophodno moraju imati koristi od predložene  minimalne plate novim Nacrta zakona. 
 
Referirajući se nivou  minimalne plate, Lushtaku, je naglasio i potrebu da ista bude veća ali posebno sada  kada su  cene enormno rasle.  

Stav PG LDK-a je izneo poslanik, Avdulla Hoti. 


Nacrt zakona koji je predložen, on smatra neprihvatljivim iz činjenice da je  protiv osnovnog načela  za određivanje osnove minimalne plate. On je kritikovao Vladu  smatrajući da se u vezi ovog N/z nije uopšte konsultovan  Ekonomsko socijalni savet.  

Ovom prilikom, on je specifikovao potrebu izmena nekoliko članova N/z-a. 
 
Slične kritike  i  kao neprihvatljivog  ovaj N/z smatra i predstavnik  PG – a AAK-a,  Bekë Berisha. 

Posebnu pažnju, poslanik Berisha, je posvetio  pitanju ratnih veterana,  kao što je on rekao  oni su najzaslužnija kategorija. U nastavku je dao doznanja  da dok se ne obuhvaća ova kategorija  ovim Nacrtom zakona, njegova PG neće ga podržavati. 
 
Potom  je nastavljena  rasprava o ovom N/z gde su poslanici iznosili svoja  mišljenja i primećene su  neslaganja  između  pozicije i opozicije. 
 
Na kraju N/z je iznet na glasanje, ali nije bilo kvoruma za odlučivanje.  
 
U nastavku sednice  je iznet na prvo razmatranje Nacrt zakona br.  08/L-143 o izmenama i dopunama Zakona br.  08/L-066 o budžetskim podelama  za  Budžet Republike Kosova za 2022. god.  

I ovaj Nacrt zakona je pred poslanicima izneo i obrazložio Ministar finansija, Hekuran Murati, dok u ime PG VV-a i Komisije budžet govorio je poslanik   Armend Muja. 

Ministar  Murati, i poslanik  Muja, nakon obrazlaganja ovog N/z i potenciranja   njegovog značaja,  zahtevali su od poslanika da ga usvajaju.  

U ime PG  PDK-a govorio je poslanik,  Mërgim Lushtaku,  koji je kritično  govorio o N/z i rekao da prikazani budžet je potrošački i bez  ekonomskih efekata.  

Slično se izjasnila i predstavnica LDK-a, poslanica,  Hykmete Bajrami, koja među ostalog tražila je  objašnjenja u vezi  rashoda budžeta Vlade, odnosno Minsitarstva finansija. Ona je ujedno i rekla da rebalans budžeta ne obećava ekonomski rast i najavila da njen politički subjekat kojeg predstavlja,  neće podržavati ovaj N/z. 

 Kritički  u vezi N/z se izjasnila i zastupnica AAK-a Albana Bytyqi. Ona smatra  da ovaj N/z ne zaslužuje podršku poslanika. 

 Potom je nastavljena rasprava,  tokom koje  je bilo dubokih neslaganja  između vladinih predstavnika  i opozicije. 
 
U tom smislu, poslanik Avdullah Hoti, smatra da isti  ne predstavlja kompletno razmatranje budžeta i da je suprotno  i Zakonu  za menadžiranje javnih finansija. 

Nakon  iscrpljivanja rasprave Nacrt zakona je iznesen na glasanje, ali  nije bilo kvoruma za odlučivanje.  

Potom je prekinuta sednica,  o čijem nastavku, predsednik Konjufca je rekao da će se odluka doneti narednih dana.