Skupština Republike Kosova

Sa nastavka plenarne sednice 21. I 28. Jula 2022. godine 

04.08.2022

Skupština Kosova, pod predsedavanjem predsednika Glauka Konjufce, nastavila je plenarnu sednicu od 21. jula, stavljajući na glasanje i većinom glasova usvojivši Predlog rezolucije za rešavanje povećanja cena.

Nakon što su rasprave iscrpljene tokom prethodnih sednica, Skupština je usvojila i sledeća dva izveštaja: godišnji izveštaj Agencije za informisanje i privatnost za 2021. godinu, kao i godišnji izveštaj Javnog preduzeća Operatora sistema, prenosa i tržišta - KOSTT d. d. za 2021. godinu.

Dok je, sa 61 glasom za, usvojen Predlog-Odluke Vlade Republike Kosovo br. 12/84, od 22. juna 2022. godine za izradu Prostornog plana Kosova kao i Predlog-Odluke Vlade Republike Kosovo br. 13/84, od 22. juna 2022. godine za izradu Prostornog plana za Nacionalni park „Šari“.

Na istoj sednici, sa 73 glasa, Skupština Kosova je ratifikovala imenovanje dr. Maja Martinović kao međunarodni član Državnog saveta za kvalitet Kosovske agencije za akreditaciju, sa mandatom od 5 godina.

U međuvremenu, od nastavka sednice od 28. jula, poslanici Skupštine su sa 6 amandmana usvojili Nacrt zakona o formiranju Kosovskog kreditno-garantnog fonda.

Sednica je završila rad usvajanjem Godišnjeg izveštaja Agencije za besplatnu pravnu pomoć za 2021.