Skupština Republike Kosova

Predsedništvo Skupštine: naredna plenarna sednica Skupštine održava će se u četvrtak, 26 maja

23.05.2022

Predsedništvo Skupštine Republike Kosova je održavalo danas svoju redovnu sednicu, koju je predsedavao predsednik Glauk Konjufca. 

Sednici su prisustvovali i predsednici parlamentarnih grupa i odlučeno je da se nova plenarna sednica održava u četvrtak, 26. 05, sa početkom u 10:00 časova, sa ovim dnevnim redom: Deklarisanja van dnevnog reda; Parlamentarna pitanja; Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice; Drugo razmatranje  Nacrta zakona br. 08/L-033 o pravosudnom ispitu; Drugo usvajanje Nacrta zakona br. 08/L-052 o izmenama i dopunama Zakona br.  05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za upoređenju i verifikaciju imovine; Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-070 o žestokim alkoholnim pićima; Drugo razmatranje Nacrta zakona  08/L-010 o stvaranju nacionalne infrastrukture prostornog informisanja u Republici Kosova; Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-027 o otpacima industrije vađenja minerala; Izbor pet (5) zamenika Narodnih advokata; kao i Izbor jednog člana Nezavisne komisije za medije. 

Predsedništvo je isto tako odlučilo da se ponovno raspiše konkurs za dva (2) člana nezavisnog nadzornog  odbora Civilne službe Kosova, iz redova ne Albanske zajednice i jednog člana Borda za žalbe medija. 

Na ovoj sednici, predsednici parlamentarnih grupa su se složili da se na narednoj sednici Predsedništva predlažu imena Adhoc-komisije za izbornu reformu, koji će potom  biti izglasani na plenarnu sednicu. 

Na današnjoj sednici, Predsedništvo Skupštine razmatralo je i ostala pitanja iz svog delokruga, uključujući i novi Poslovnik skupštine, za usvajanje u drugom razmatranju.