Skupština Republike Kosova

Od Komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj

06.10.2022

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj, kojom je predsedavao Valon Ramadani, predsednik, održala je redovnu sednicu. 

Na ovoj sednici su bili prisutni članovi Nezavisnog nadzornog odbora za civilnu službu Kosova (NNOCSK-KPMSHCK), koji su predstavili šestomesečni izveštaj o radu ove institucije.

Predsednik NNOCSK Jeton Koca obavestio je članove komisije da su, i pored malog broja zaposlenih, uspeli da upravljaju i ostvare ciljeve predviđene za šestomesečje 2022. godine.

Koca je, između ostalog, saopštio da je od januara do 30. septembra ove godine ovaj odbor uspeo da ispita preko 80 odsto pristiglih žalbi. 

Dalje, tokom datih komentara članova komisije na prezentaciju šestomesečnog izveštaja NNOCSK-a, rečeno je da izveštaj ima manjkavosti. Shodno tome, dogovoreno je da naredni izveštaji budu sadržajniji i detaljniji.

Na kraju sastanka, obraćajući se članovima komisije, Koca je zatražio njihovu podršku, jer, kako je rekao, produktivnost NNOCSK-a zavisi od saradnje sa Skupštinom Republike Kosovo.