Skupština Republike Kosova

Komisija za evropske integracije

Komisija za evropske integracije je stalna Komisija. U okviru svog delokruga i odgovornosti, komisija razmatra i nadzire proces usklađivanja svakog usvojenog zakona u skupštini, sa zakonodavstvom Evropske Unije.

Kalendar aktivnosti komisije

četvrtak, 17.45 27 jul 2023
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
četvrtak, 11.00 20 jul 2023
Sala N204

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Adelina

Demolli

Koordinatorka

038 200 10 644

044 296 174

[email protected]

Safet

Beqiri

Visoki zvanicnik oblasti

038 200 10 653

044 705 982

[email protected]

Ahtere

Loxha

Visoka zvanicnica oblasti

038 200 10 642

044 421 818

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Komisija za evropske integracije je stalna Komisija. U okviru svog delokruga i odgovornosti, komisija razmatra i nadzire proces usklađivanja svakog usvojenog zakona u skupštini, sa zakonodavstvom Evropske Unije. 

Prema članu 69. Poslovnika skupštine Republike Kosovo, Komisija za evropske integracije je jedna od četiri glavnih parlamentarnih komisija i ključni akter u skupštini Kosova za pitanja integracije u Evropskoj Uniji.

Budući da je Komisija za evropske integracije glavna komisija, obavezno je uključena u zakonodavnom procesu, gde treba razmatrati sve nacrte zakona i prosleđene amandmane u skupštini, iz aspekta približavanja i usklađivanja zakonodavstva sa asquis-om EU-a. 

U okviru nadzora izvršne vlasti, Komisija za evropske integracije vrši nadzor aktivnosti vlade u vezi razvoja odnosa između Kosova i EU-a, sprovođenje SSP-a, odnosno primenu Nacionalnog programa za sprovođenje SSP-a, nadzor adresiranja nalaza iz Izveštaja Evropske Komisije o zemlji, nadzor sprovođenja Agende za evropske reforme, kao i prioritete Vlade Kosova u odnosu na proces evropske integracije Kosova. 

U okviru parlamentarne diplomatije, Komisija sarađuje i usaglašava sa institucijama EU-a i njenim kancelarijama na Kosovu, sarađuje i razmenjuje najbolje prakse sa zemljama članicama EU-a i zemljama učesnicama u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Takođe, učestvuje u regionalnim i međunarodnim organizacijama i inicijativama.