Skupština Republike Kosova

Fatmir Humolli

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 11.04.1965;

Mesto rođenja: Donji Lupč;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Ekonomia;

Jezici osim maternjeg: Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: 

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!