Skupština Republike Kosovo

Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja

Sali Rexhepi

Direktor

Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja u podršci poslanika odgovorna je za:

a. Prijem, registraciju, raspodelu nacrta zakona, amandmana na nacrte zakona, izveštaja, preporuka, mocija/predloga, pitanja poslanika za premijera i ministre,
b. Izradu predloga dnevnog reda i zapisnika sednica Predsedništva, plenarnih sednica, kao i za pripremanje transkripta plenarnih sednica i njihovo objavljivanje preko Kancelarije za medije,
c. Transkript sednica Predsedništva, plenarnih sednica, kao i javnih debata,
d. Redakturu transkripta sa sednica Predsedništva, plenarnih sednica, kao i javnih debata,
e. Komuniciranje sa Kancelarijom za koordinaciju Vlade u vezi sa pripremom predloga agende Skupštine,
f. Pripremanje predloga Plana rada Skupštine,
g. Pripremanje scenarija za rukovođenje sednica Predsedništva i plenarnih sednica,
h. Pružanje podrške savetodavno - pravnim i proceduralnim uslugama organa Skupštine i sekretara,
i. Materijalizaciju odluka, zaključaka i preporuka Predsedništva i plenarnih sednica,
j. Pripremanje i raspodelu materijala za razmatranje na Predsedništvu i plenarnoj sednici,
k. Menadžiranje, evidentiranje i raspodelu dokumenata za poslanike,
l. Obezbeđivanje logističnih informacija za poslanike,
m. Organizovanje poslova i menadžiranje sala za sednice organa Skupštine.

2. Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja sastoji se od:
a. Jedinice za predloge i podneske,
b. Jedinice za podršku Predsedništva i plenarne sednice,
c. Jedinice za transkript i redakturu, i
d. Jedinice za službe za poslanike.

Tel: 038 211 598, 038 200 10 601

Email: [email protected]