Skupština Republike Kosovo

Direkcija za budžet i isplate

Istret Azemi

Direktor

Direkcija za budžet i isplate odgovorna je za:

a. Planiranje, praćenje i izvršenje troškova budžeta, u skladu sa Zakonom i finansijskim pravilima,
b. Pripremanje tromesečnih i godišnjih izveštaja budžetskih troškova Skupštine,
c. Staranje o efikasnom procesu, kao i čuvanje finansijskih podataka,
d. Procesiranje isplata poslanika i službenika Administracije, praćenje tekućih računa,
e. Pripremanje mesečnog bilansa,
f. Praćenje troškova za budžetske kategorije,
g. Evidentiranje i održavanje registra aseta Skupštine, u skladu sa Zakonom,
h. Pripremanje predloga za planiranje godišnjeg budžeta Skupštine i njegov rebalans.

2. Direkcija za budžet i isplate sastoji se od:
a. Jedinice za budžet, i
b. Jedinice za isplate.

Tel: 038 211 348, 038 200 10 557

Email: [email protected]