Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

19.09.2023

Sot, anëtarët e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave u takuan në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të këtij viti. Ndërkohë, pas hapjes së mbledhjes nga kryetarja e komisionit, Hikmete Bajrami u konstatua se nuk ka kuorum për të vazhduar mbledhjen.

Në këto rrethana, mbledhja e komisionit e paraparë me pikat e rendit të ditës, u shty për një datë tjetër.