Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-195 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore dhe Ministrisë së Mbrojtjes, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me atashimin e personelit nga Forca e Sigurisë së Kosovës në Kompaninë Roulement të Këmbësorisë në Ishujt Falkland

23.11.2022
Propozuesi: Qeveria
24.11.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
24.11.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
25.11.2022
Shpallja e ligjit