Kuvendi i Republikës së Kosovës

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport

04.08.2022

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport, mbajti sot mbledhjen e radhës të drejtuar nga kryetari Ardian Gola.

Komisioni pas shqyrtimit të raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-111 për Arkivat Shtetërore, me shumicë votash të njëjtin e përkrahu për procedim të mëtejme në Kuvend.