Kuvendi i Republikës së Kosovës

Kryetarët e Kuvendit - Legjislatura 7

26.12.2019 - 06.01.2021