Kuvendi i Republikës së Kosovës

Hatim Baxhaku

PARTIA:LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

KOMISIONET: Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe MjedisKomisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes

Përkatësia etnike: Shqiptar;

Ditëlindja: 24.03.1955;

Vendlindja: Bellobrad - Dragash;

Statusi civil: I martuar;

Arsimimi: I lartë;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Kroate, Angleze;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Kryeshef i departamentit të kirurgjisë – Prizren, Deputet;

 

DEKLARIMI I PASURISË