Kuvendi i Republikës së Kosovës

Elmi Reçica

PARTIA:PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

KOMISIONET: Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe KthimKomisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes

Përkatësia etnike:

Ditëlindja:

Vendlindja:

Statusi civil:

Arsimimi:

Gjuhë tjetër përveç amtares:

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme:

DEKLARIMI I PASURISË