Kuvendi i Republikës së Kosovës

Etem Arifi

PARTIA:PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM (PAI)

KOMISIONET: Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

Përkatësia etnike: Ashkali;

Ditëlindja: 24.01.1967;

Vendlindja: Lipjan; 

Statusi civil: I martuar; 

Arsimimi: Juridik;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Gjermane, Serbe;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Deputet;

DEKLARIMI I PASURISË