Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ilir Tasholli

PARTIA:LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

KOMISIONET: Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes

Përkatësia etnike: Shqiptar;

Ditëlindja: 24.08.1970;

Vendlindja: Lipjan;

Statusi civil: I martuar;

Arsimimi: Fakulteti Ekonomik;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Italiane, Serbo-kroate, Angleze, Gjermane;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Drejtor Komunal;

DEKLARIMI I PASURISË