Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vlora Limani - Hajnuni

PARTIA:LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

KOMISIONET: Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Përkatësia etnike: Shqiptare;

Ditëlindja: 05.06.1982;

Vendlindja: Lipjan;

Statusi civil: E martuar;

Arsimimi: Msc. e shkencave të Kimisë;

Gjuhë tjetër përveç amtares: Angleze,

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: Kryesuese e kuvendit në Lipjan, Drejtoreshë e shëndetësisë dhe përkujdesjes sociale – Lipjan, Ligjëruese në kolegjin Pjetër Budi;

DEKLARIMI I PASURISË