Kuvendi i Republikës së Kosovës

Bedri Hamza

PARTIA:PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

KOMISIONET: Komisioni për Buxhet dhe TransfereKomisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Përkatësia etnike: Shqiptar;

Ditëlindja:

Vendlindja: Klinë e Epërme;

Statusi civil: I martuar;

Arsimimi: Ekonomist (PHD kandidat);

Gjuhë tjetër përveç amtares: Serbo-kroate, Angleze;

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: zv. Ministër, Ministër, Guvernator BQK, Ministër;

DEKLARIMI I PASURISË