Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere

e mërkurë, 25.05.2022

Nga vizita e Komisionit për Integrim Evropian në Republikën e Shqipërisë

e mërkurë, 25.05.2022

Nga takimi i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Viktima të Dhunës Seksuale të Luftës, Persona të Pagjetur dhe Peticione me përfaqësuesen e “Save the Children” në Kosovë, Kanarina Shehu

e mërkurë, 25.05.2022

Pyetjet të cilat nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen.

Pyetja juaj u dërgua. 

Ju faleminderit!