Skupština Republike Kosovo

Skupština nastavlja radove plenarne sednice

13.07.2020

Skupština je usvojila u načelu Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetskim podelama za budžet Republike Kosovo za 2020. godinu

 

Skupština Republike Kosovo je danas, pod predvođenjem dr. Vjosa Osmani, predsednice, nastavila radove plenarne sednice koja je bila prekinuta 10. jula, sa jedinom tačkom dnevnog reda, prvim razmatranjem Nacrta zakona br. 07/L-014 o izmeni i dopuni Zakona br. 07/L-001 o budžetskim podelama za budžet Republike Kosovo za 2020. godinu.

 

Poslanici su nastavili da izražavaju svoje stavove o sadržajnim aspektima Nacrtima zakona, dajući, takođe, sugestije i preporuke.

 

Nakon diskusija, sa 67. glasova za, 1. uzdržan, Skupština je usvojila u načelu, nacrt zakona, otvorivši tako put njegovom razmatranju u funkcionalnoj komisiji i drugim komisijama.