Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu

28.02.2020

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu, kojom je predsedavala Albena Reshitaj, predsednica, održala je danas sastanak sa ministrom Ministarstva zdravlja Arbenom Vitija i direktorima HUCSK-a, NIPH-a i Infektivne klinike na temu: “Mere koje preduzimaju institucije za suzbijanje eventualnog širenja koronavirusa na Kosovu ”.

Poslanica Reshitaj, nakon kratkog izlaganja o stanju u vezi sa koronavirusom, naglasila je neophodnost ovog sastanka sazvan od strane parlamentarne Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Ministar Vitija je u svom obraćanju izneo trenutnu situaciju na Kosovu u vezi sa koronavirusom, koja trenutno dobro funkcioniše,  i  do sada nije zabeležen nijedan slučaj.

On je takođe predstavio plan koje je Ministarstvo zdravstva preduzelo, naglašavajući da su obezbedili oko 100 hiljada doza vakcinacije, određeni broj maski i drugog potrebnog materijala potrebnih za zaštitu stanovništva.

Vitija je rekao da se situacija prati, predvodi se upravljanje tehničkim sredstvima, kao i informisanje stanovništva o koronavirusa.

Nakon toga zahvalio se medijima koji su do sada bili korektni, štiteći stanovništvo od dezinformacija i lažnog alarma, što stvara paniku. 

Članovi ove Komisije  pružili su podršku svim radnjama koje je Ministarstvo zdravstva preduzelo u vezi sa zaštitom stanovništva od koronavirusa.  

Na ovoj sednici, direktori HUCSK, NIPH-a i Infektivne klinike objasnili su situaciju  u skladu sa njihovim službenim funkcijama koje obavljaju.