Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za nadzor javnih finansija

05.06.2020

Na sednici Komisije za nadzor javnih finansija, predsedavanu od g. Bedri Hamza, razmotren je Izveštaj revizije o Godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva pravde, za godinu završenu 31. decembra 2019. godine.

Izveštaj Komisije je predstavio član Eman Rrahmani, a mnoga dodatna objašnjenja su pred članovima Komisije pružili predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Korektivne službe Kosova i predstavnici Nacionalne kancelarije za reviziju.

Član Komisije, Eman Rrahmani, na početku je objasnio da je Izveštaj revizije za 2019. godinu, nemodifikovano mišljenje i da su Godišnji finansijski izveštaji predstavljeni na objektivan prikaz, pomenuvši u nastavku nekoliko nalaza. Rrahmani je između ostalog rekao da ima pogoršanja izvršenja budžeta i dodao je da ima nekoliko nalaza koji su predstavljeni u oblasti prihoda i rashoda.

Tokom sastanka su predstavljene neke zabrinutosti od strane članova Komisije o nalazima u ovom izveštaju. Sa posebnim naglaskom, široka rasprava je razvijene o povratku depozita zarobljenika.

O pokrenutim pitanjima, neophodna objašnjenja su dali Qemajl Marmullakaj, Generalni sekretar Ministarstva Pravde i Nehat Thaçi, Generalni sekretar Korektivne službe Kosova.

Sekretar MP-a, između ostalog je istakao da je osnovana Komisija za adresiranje preporuka revizije i da je MP započeo proces poravnanja prihoda za svaki mesec, i da su preduzete adekvatne mere za adresiranje ovog pitanja.

Nakon iscrpljene rasprave o izveštaju, ocenjeno je da je učinjen napredak u odnosu na prethodnu godinu i da je broj preporuka, u odnosu na proteklu godinu smanjen. Međutim, jednoglasno je traženo da se sprovedu sve preporuke koje su proizišle iz Kancelarije revizije i da više nema ponovljenih preporuka iz godine u godinu.

U nastavku, preporučeno je da MP u saradnji sa MF-om, kroz Uredbu ili podzakonskom aktu, zajednički adresiraju pitanje preporuka koje se tiče depozita zarobljenika.