Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ekonomiju, zapošljavanje, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicije

02.06.2020

Komisija za ekonomiju, zapošljavanje, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicije  održala je danas sledeću sednicu, kojom  je predsedavao Endrit Shala, predsednik, i gde je usvojen godišnji izveštaj Kosovske agencije za privatizaciju-KAP za 2019.godinu.

Za ovu tačku dnevnog reda diskusija je iscrpljena tokom jučerašnje sednice. 

U međuvremenu, zbog kvara u rudniku Kišnica, komisija je oslobodila Odbor Nezavisne komisije za rudnike i minerale-NKRM, na čelu sa predsednikom Musa Shabani, odbor koji je trebao danas pred  komisiju da predstavi izveštaj ove komisije za 2019.godinu. 

Članovi komisije složili su se da će sledeći sastanak sa članovima ovog Odbora biti održan narednog utorka.