Skupština Republike Kosovo

Sa sastanka Foruma za parlamentarnu transparentnost

06.06.2018

Forum za parlamentarnu transparentnost kome predsedava predsednik Zenun Pjaziti održao je danas sastanak, na kome je glavna tačka bila izveštavanje o prethodnim debatama održanim povodom „Dana Skupštine 2018" kao i određivanje gradova za naredne debate.

Na održanim debatama u četiri različita gradova obavljeno je ocenjivanje učešća građana sa ukupno 500 učesnika, sa potpunim medijskim i informativnim pokrivanjem.

Takođe, na ovom sastanku određeno je četiri gradova u kojima će se u junu i julu mesecu održati aktivnost: Peć 22. jun , Mitrovica 29. jun, Uroševac 6. jul i Priština 13 jul 2018 godine.