Skupština Republike Kosovo

Sa nastavka plenarne sednice

10.07.2020

Sa nastavka plenarne sednice

 

Skupština Republike Kosovo, nastavila je dana plenarnu sednicu, prekinutu prošle večeri, sa redovnom tačkom za izbor Borda Direktora Javnog preduzeća operatera sistema, transmisije i tržišta (KOSTT).

 

U ime Komisije za ekonomiju, zapošljavanje, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicije, potpredsednica Doruntinë Maloku, predstavila je spisak potencijalnih kandidata za zbor članova ovog Borda, uz preporuku komisije za izbor tajnim glasanjem za 5. od 10. predloženih kandidata za članove Borda ovog javnog preduzeća.

 

U nastavku su glasali za preporučene kandidate i Komisija za procenu, nakon dve runde tajnog glasanja, konstatovano je da iz redova muškaraca, članovi Borda direktora KOSTT-a izabrani su Arben Dodaj i Nebi Zeqiri, a predsedavajući Borda, Jeton Mehmeti.

 

Pošto potencijalne kandidatkinje za ovu poziciju, kvota koja je predviđena zakonom, nisu dobile dovoljan broj glasova za izbor, odlučeno je se proveri glasanje komisije da li treba da se ponovi konkurs ili da se nađe neko rešenje za ponavljanje glasanja.

 

Sednica je nastavljena održavanjem minuta ćutnje u čast žrtvama Srebrenice i govorima poslanika Rasim Demiri i Saranda Bogujevci o ovom masakru.

 

U nastavku, formirana je Parlamentarna anketna komisija o procesu privatizacije na Kosovu, na osnovu zahteva poslanika Bedri Hamza i 20. drugih poslanika.

 

Poslanik Hamza je pokazao važnost ove Komisije, ističući da proces privatizacije treba da bude ocenjen i kao rezultat toga, da se iznesu odgovori na sva pitanja o ovom procesu.

 

Sa 77. glasova za, Skupština Kosova je formirala Parlamentarnu anketnu komisiju o procesu privatizacije na Kosovu, koji će imati 11. članova.

 

Na ovoj sednici je razmotren i Izveštaj Regulatornog autoriteta za usluge vode (RAUV), za 2019. godinu.

 

Nakon diskusija poslanika, izveštaj je stavljen na glasanje i sa 47. glasova za, 7. protiv i 22. uzdržana, usvojen je od strane skupštine.

 

Nakon toga, poslanica Mimoza Kusari-Lila, kao predsedavajuća Anketne parlamentarne komisije o upravljanju pandemijom virusa „COVID-19“, od strane Vlade Republike Kosovo, predstavila je i obrazložila zahtev za usvajanje budžeta u iznosu od 16.440 evra. Ovaj zahtev je sa 80. glasova za, nijedan protiv i 2. uzdržana, usvojen takođe.

 

U nastavku sednice, Skupština je formirala dve Ad-Hoc Komisije: o izboru kandidata za sedam članova Nezavisnog odbora za nadzor civilne službe Kosova, i za izbor kandidata za dva člana Borda za žalbe, za Nezavisnu komisiju za medije.

 

Nakon toga, Ministarka finansija i transfera, Hykmete Bajrami, pred poslanicima je predstavila i obrazložila Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona br. 07/L-001 o budžetskim podelama za budžet Republike Kosovo, za 2020. godinu.

 

Prema njenim rečima, predlog je pripremljen u liniji sa poslednjim razvojima koje su se stvorile zbog situacije „COVID-19“, želeći da se uzmu u obzir i adresiraju izazovna pitanja cele ove situacije, pogotovo pada prihoda. Ona je rekla da će usvajanje ovog Nacrta zakona dati veliku mogućnost ekonomskom oporavku zemlje.

 

U nastavku, predstavnici parlamentarnih grupa i ostali poslanici, predstavili su svoje stavove za i protiv ovog Nacrta zakona.

 

Poslanik Hekuran Murati iz PG SO-a, smatra da Nacrt zakona ima manjkavosti i, prema njegovim rečima, u suprotnosti je sa zakonima na snazi. On je nabrojio neke manjkavosti na koje je naišao i druge aspekte, koji, prema njegovom mišljenju, ne mogu da se realizuju na terenu. Kao rezultat toga, on je predstavio stav njegove parlamentarne grupe protiv usvajanja ovog Nacrta zakona.

 

Iz PG LDK-a, poslanik Shkelzen Hajdini, istakao je potpunu podršku za usvajanje ovog Nacrta zakona koji, kako je rekao, će pomoći Vladi da adresira prouzrokovane izazove od pandemije COVID-19.

 

S druge strane, od PG PDK-a, poslanik Bedri Hamza, rekao je da ovaj budžet ne garantuje ekonomski oporavak niti preživljavanje, jer, prema njegovim rečima, predstavljen je na način prema određenim željama.

 

Gazmend Abrashi iz PG AAK-a, istakao je da je ovaj Nacrt zakona došao kao neophodnost u situaciji u kojoj se nalazi zemlja, stoga, prema njegovim rečima, budžet Kosova treba da reflektira nad ovom situacijom i treba se prilagoditi aktuelnim potrebama.

 

Dok, iz PG 6+, poslanik Fikrim Damka je rekao da će ova parlamentarna grupa da podrži Nacrt zakona, dok će svoje zahteve da predstave u funkcionalnoj komisiji pre drugog razmatranja.

 

Debata je nastavljena sa diskusijama ostalih poslanika, koji, u zavisnosti od njihovih političkih pozicija i pozicija parlamentarnih grupa koje predstavljaju, su izražavali stavove za i u suprotnošću sa nacrtom zakona.

 

Takođe, dati su i niz predloga za različite projekte koji, prema poslanicima, trebaju da zauzmu mesto u budžetskom planiranju za drugi deo godine.

 

Predsednica skupštine, Osmani, bila je primorana da prekine sednicu nakon napetosti situacije od strane nekoliko poslanika, koji su se približili mestu predsednice dok je predvodila sednicom.

 

U međuvremenu, Predsedništvo skupštine je na održanom sastanku odmah nakon prekida sednice odlučilo da se sednica nastavi u ponedeljak, 13. jula 2020. godine u 14:00 časova.