Skupština Republike Kosovo

Predsednica skupštine, dr. Vjosa Osmani sastala se sa ekipom Ujedinjenih Nacija Kosova (UNKT) i predstavnicima agencija UN-a

22.05.2020

Osmani: Partnerstvo u duhu Održivih razvojnih ciljeva je garancija za uspešno suočavanje socijalno-ekonomskih izazova  

 

Predsednica skupštine, dr. Vjosa Osmani sastala se danas sa Koordinatorkom za razvoj OUN-a, gđom. Urlika Richadson i predstavnicima Agencija Ujedinjenih Nacija na Kosovo. 

 

Ovom prilikom, predsednica Osmani se zahvalila gđi. Richardson i prisutnima na aktivnoj ulozi i bitnoj ulozi koje Agencije UN-a su pružile u upućivanju socijalno ekonomskih izazova tokom perioda pandemije. Ona je visoko ocenila privrženost za jedno delotvorno i ljudsko upravljanje ove situacije.

 

„Angažovanje UNKT i agencijama UN-a tokom ovog perioda dobar je model kako se putem pravilnog partnerstva i iskrenog, može dospeti uspešno suočavanje sa ovakvim situacijama  od izvanredno izazovnim obimom“ – naglasila je Osmani.

 

Od stane UNKT, gđa. Richrdson naglasila je da je vrlo bitno da su se preduzele mere i pre predstavljanja prvog slučaja na Kosovo, i da zbog kasnijeg prisustva virusa u zemlji, institucije su imale sreće da nauče od iskustava drugih zemalja.  

 

Dalje, stranke su diskutovale o modalitetima za zajedničko angažovanje u promovisanju održivih razvojnih ciljeva – ORC. Naglasilo se da ORC imaju za cilj prosperitet jednog društva i zato treba im se pridati posebna pažnja na taj način da ova globalna agenda označi uspeh i na Kosovo. Između ostalom, u duhu meseca za bitnost mentalnog zdravlja, na sastanku se navela i bitnost zaštite mentalnog zdravlja, sa posebnim naglaskom na uticaj koji im suočavanje sa pandemijom kod stanovništva i zdravstvenih profesionalaca.