Skupština Republike Kosovo

Osmani: Posebna budžetska linija za utočišta žrtvama nasilja u porodici

15.02.2020

Predsednica skupštine Kosova, Dr. Vjosa Osmani, dočekala je juče delegaciju Mreže žena Kosova (MŽK), predvođenu od strane Igballe Rugova, s kojom je raspravljala o aktivnostima i izazovima kojima se ova organizacija suočava kako bi realizovala svoju misiju.

 

Gđa. Osmani je visoko ocenila privrženost Mreže žena Kosova za zaštitu prava žena na Kosovo i tretiranje žrtava nasilja u porodici.

 

Ona je istakla neophodnim da institucije stvore državne mehanizme za efikasnu zaštitu prava i sloboda žrtava nasilja u porodici.

 

„Nove institucije Kosova će povećati staranje nad raznim kategorijama društva, posebno nad žrtvama nasilja u porodici“, rekla je Dr. Osmani.

 

Ona je obećala da će podržati Mrežu žena u cilju ove organizacije za poboljšanje i zaštitu žena. Na poseban način, ona je istakla neophodnost da u budžetu zemlje bude obezbeđena posebna budžetska linija za utočište žena izloženih nasilju, i da se vrati na diskusiju Nacrt zakona o radu i Nacrt zakona o porodiljskom i roditeljskom odmoru, kao veoma važni zakoni za osiguranje i zaštitu prava žena u društvu.

 

Predstavnice Mreže žena Kosova, nakon što su se zahvalile gđi. Osmani na dočeku, izrazile su svoju spremnost da usko sarađuju sa domaćim institucijama za dalje poboljšanje statusa žena.

 

One su se izrazile ubeđenim da će njihovi zahtevi biti pažljivo tretirani od strane novih institucija i da će, preko podrške koje će im dati, Kosovo dokazati da su primer institucionalnog staranja nad žrtvama nasilja u porodici.