Skupština Republike Kosovo

Osmani: Ciljamo koncentrisanje na obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje

20.02.2020

Predsednica skupštine Kosovo, dr. Vjosa Osmani, na sastanku sa predstavnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda, g. Gabriel Di Bella, rekla je da domaće institucije su privržene ka stvaranju jedne nove kulture upravljanja, kao i jedne jasnije fiskalne discipline. 

 

Na sastanku kojem je razvila danas, gđa. Osmani je naglasila pomoć MMF-a koju je ova institucija pružila domaćim institucijama u planiranju i upravljanju budžeta. 

 

Ona je iskazala svoju spremnost kao i spremnost skupštine Republike na nastavku saradnje sa MMF-om, kako bi se osigurali da usvojeno zakonodavstvo u skupštini, osim ostalog, bude podržano i od strane MMF-a. 

 

Dalje je gđa. Osmani naglasila, da se očekuje da, tokom izrade i kasnije i usvajanja novog budžeta, ključno koncentrisanje naših institucija bude na ljudskom kapitalu.

 

„Pro-razvojni budžet, koncentrisan na obrazovanje, zdravstvo i povećanje zaposlenosti, pogotovo žena i omladine – je naš cilj“, rekla je dr. Osmani. 

 

Sa druge strane, zamenik šefa Divizije Evropskog odeljenja, g. Di Bella, iskazao je spremnost institucije koju zastupa, na nastavku saradnje skupštine Kosovo kao i ostalim institucijama zemlje.

 

On je ponovo naglasio spremnost MMF-a da nastavljaju biti na raspolaganju institucijama Kosova, pogotovo sada, pred usvajanjem budžeta za 2020. godinu.