Skupština Republike Kosovo

Konstituisana je Komisija za budžet i transfere

25.02.2020

Komisija za budžet i transfere održala je danas konstitutivnu sednicu, kojom je predsedavao Hekuran Murati, predsednik.

 

Predsednik Murati pred novim članovima, predstavio je delokrug Komisije, prema kojem je funkcionalna, ali i stalna komisija.

 

Članovi Komisije glasali su za promenu naziva Komisije od ‟Komisija za budžet i finansije” na ‟Komisija za budžet i transfere”, prema nazivu dotičnog ministarstva.

 

Svi članovi ove komisije su se složili da se više angažuju, budući da se delokrug ove komisije odnosi na važna pitanja, kao što je Nacrt zakona o budžetu za 2020. godinu, koji će Vlada uskoro dostaviti na razmatranje.

 

Na predlog predsednika Hekuran Murati-a, članovi Komisije za budžet i transfere složili su se da se sednice održavaju svake srede od 10:00 časova.