Skupština Republike Kosovo

Komisija za budžet i transfere održala redovni sastanak

15.07.2020

Komisija za budžet i transfere, predvođen od Hekuran Murati, predsednik, održala je danas onlajn sednicu na kojoj je razmotren izveštaj finansijskog programa za period april – jun 2020. god. i program troškova Radio Televizije Kosova, za period jul – septembar 2020. godine.

 

Finansijski izveštaj o troškovima april – jun 2020. godine i program troškova RTK-a, jul – septembar 2020 godine, predstavili su pred poslanicima član Borda RTK-a, Lirim Geci i Generalni direktor RTK-a, Ngadhenjim Kastrati.

 

Predstavnici RTK-a su ponovili da je smanjenje budžeta za ovu godinu i nekompletiranje Borda, izuzetno su otežali rad javnog servisa.

 

Član Borda RTK-a, Lirim Geci, objasnio je da su glavni prihodi RTK-a za period april – jun 2020. godine bili od budžeta Kosova, koji, prema njegovim rečima, sastoje 88. procenta opštih prihoda RTK-a. Prihodi iz marketinga, dodao je on, generisali su 9. procenta prihoda i svi ostali prihodi su bili 3. procenta od opštih prihoda.

 

Poslanici su imali različita mišljenja o dodeljenom budžetu za RTK. Poslanik, Bedri Hamza, zatražio je da skupština izađe u susret javnom servisu, dok je poslanica Mimoza Kusari-Lila bila protiv toga, ističući da Rukovodstvo RTK-a treba što više da smanji troškove i da se angažuje i sektor marketinga, kako bi stvorili veće prihode.

 

Nakon debate, ova dva izveštaja su stavljena na glasanje, uzimajući većinu glasova članova Komisije za budžet i transfere.

 

Komisija je razmotrila i zahtev direktora Izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, za određivanje visine koeficijenta i plate direktora i zamenika direktora ove Agencije.

 

Komisija je odlučila da koeficijent i plata direktora i zamenika direktora ove Agencije, budu kao što je utvrđeno od strane Ministarstva javne uprave, do usvajanja Zakona o platama.

 

U komisiji je razmotren i Godišnji finansijski izveštaj Regulativnog autoriteta železnica za 2019. godinu, koji je predstavio član Borda RAŽ-a, Shkumbin Hyseni.

 

Nakon prezentacije, izveštaj je stavljen na glasanje ali nije dobio neophodne glasove.

 

Komisija za budžet i transfere je raspravljala i o ubrzavanju postupka za revidiranje budžeta Republike Kosovo. Poslanici su se složili da se do ponedeljka pošalju amandmani o kojima će se raspravljati na narednoj sednici, koja se očekuje da bude održana sledeće nedelje.