Skupština Republike Kosovo

Iz sednice Predsedništva skupštine

18.02.2020

Na današnjoj sednici, predvođenoj od strane Vjosa Osmani, Predsedništvo skupštine Republike Kosovo, razmotrilo je niz pitanja koja se vežu međuopštinskom saradnjom sa drugim zemljama i učešćem skupštine u raznim međunarodnim institucijama i organizacijama.

 

Na taj način, Predsedništvo je diskutovalo i odlučilo da, u funkciji ojačanja odnosa sa homolognim parlamentima, tokom ovog saziva Skupština ima 55. grupa prijateljstva sa parlamentima drugih država po svetu.

 

Takođe, predsedništvo je odredilo delegaciju skupštine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a i istaklo je potrebu povećanja prisustva u drugim važnim međunarodnim organizacijama.

 

Predsednica parlamenta Osmani, istakla je potrebu da Skupština poveća parlamentarnu diplomatiju i da ojača veze saradnje i one prijateljske sa parlamentima drugih zemalja.