Zakon br.06/L-141 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac

18.12.2018
Predlagači: Qeveria
21.01.2019
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru
30.01.2019
Prvo razmatranje
Usvojen
30.01.2019
Usvajanje zakona u Skupštini
14.02.2019
Proglašenje zakona