Skupština Republike Kosovo

Komisija za lokalnu upravu, javnu upravu, regionalni razvoj i medije

Komisija za lokalnu upravu, javnu upravu, regionalni razvoj i medije, je funkcionalna komisija. Komisija, u okviru delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se odnose na funkcionisanje lokalne uprave, civilnih službi, regionalnog razvoja i medija.

Kalendar aktivnosti komisije

(Nema aktivnosti)

Sastav komisije

Drita

Morina

Koordinatorka

038 200 10 615

044 127 823

Mirjeta

Heta

Administrativna zvanicnica

038 200 10 613

044 209 265

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove komisije uključuje:

 • Nadgledanje lokalne uprave i funkcionisanje lokalne uprave;
 • Razmatranje zakonodavstva iz njegovog delokruga;
 • Razmatranje, određivanje i koordinacija politika rada za objektivnu civilnu uslugu za sve građane, bez obzira na njihovu objektivnost, profesionalnost i odgovornost;
 • Projekti obuke i stručnog usavršavanja za civilnu službu;
 • Predlaganje mera za pružanje usluga inženjeringa i upravljanja zgradama;
 • Predlaganje mera za upravljanje platnim sistemom i platnim spiskom za civilnu službu;
 • Razmatranje standarda za korišćenje usluga informacione tehnologije koje se koriste ;
 • Razmatranje sprovođenje politike rada za pružanje usluga  snabdevanja u skladu sa pravilima i utvrđenim postupcima;
 • Razmatranje pitanja vezanih za administraciju i registraciju NVO;
 • Razmatranje pitanja koja su relevantna za prikupljanje, održavanje, analizu i objavljivanje službenih statistika;
 • Razmatranje  pitanja koja se odnose na administraciju i održavanje katastarskog sistema;
 • Razmatranje liste članova Nezavisne komisije za medije i Odbora za javne medije ;
 • Razmatranje nacrta budžeta i revizije budžeta nadležnog ministarstva i preporučuje Komisiji za budžet i transfere, razmatranje i usvajanje u Skupštini, uključujući i amandmane;
 • Nadgledanje sprovođenja zakona iz svog delokruga;
 • Razmatranje i drugih pitanja utvrđenih ovim Poslovnikom i pitanja koja su ovoj Komisiji dodeljena posebnom odlukom Skupštine 

U obavljanju svojih funkcija, komisija sarađuje sa ministarstvom nadležnog organa i sa svim drugim ministarstvima od kojih po potrebi može zatražiti određene informacije, uključujući direktno izveštavanje ministara i drugih odgovornih lica, na zahtev komisije.