Skupština Republike Kosovo

Komisija za nadzor javnih finansija

Komisija za nadzor javnih finansija je funkcionalna komisija, koja, sa posebnim naglaskom nadgleda zakonitost rashoda javnog novca na osnovu revidiranih godišnjih i periodičnih izveštaja kao i izveštaje o reviziji Kancelarije generalnog revizora.

Kalendar aktivnosti komisije

petak, 10.00 29 maj 2020
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Vlora Limani-Hajnuni, Sejdi Hoxha, Eman Rrahmani, Enver Haliti , Arta Bajralija i Verica Ćeranić. Osoblje za podršku komisije: Mehmet Simnica.

Odsutni: Endrit Shala i Besa Gaxherri.

Pozvani: Violeta Smajlaj - NKR, Evetar Zeqiri - OEBS, Arianit Behrami i Dorentina Murturi – Skupština Kosovo.

Dnevni red
petak, 10.00 13 mart 2020
Sala N204

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Endrit Shala, Vlora Limani-Hajnuni, Sejdi Hoxha, Verica Qeraniq i Besa Gaxherri. Pomoćno osoblje komisije: Antigona Ibraj i Mehmet Simnica.

Odsutni: niko od pozvanih članova nije odsustvovao.

Pozvani: nije bilo na sednici. Drugi učesnici: Violeta Smajlaj iz GAS -a, Evetar Zeqiri iz OEBS, Arianit Behrami, Dorentina Murturi iz Skupštine Kosova, Agnesa Haxhiu iz KDI, Blerta Bejtullahu iz kancelarije Evropske unije.

Dnevni red

Sastav komisije

Antigona

Ibraj

Koordinatorka

038 200 10 625

044 178 235

Mehmet

Simnica

Zvanicnik oblasti

038 200 10 668

044 418 107

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug i nadležnosti Komisije o Nadzoru javnih finansija su utvrđene u Poslovniku Skupštine, kao u nastavku:

 

 • Nadzor  zakonitosti trošenja javnih sredstava  na osnovu revidiranih godišnjih i periodičnih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja Državne kancelarije za reviziju;
 • Nadzor revizorskih izveštaja Državne kancelarije za reviziju budžetskih organizacija i javnih preduzeća;
 • Nadzor izveštaja performansi, izrađene od strane Državne kancelarije za reviziju;
 • Nadzor revidiranih izveštaja i performanse finansijskih troškova koje su izrađeni od strane  nadzornih institucija javnih fondova, javnih agencija, javnih  preduzeća i javnih  institucija koje se finansiraju iz budžeta Republike Kosovo;
 • Razmatranje Nacrta zakona, koji su odlukom Skupštine preneti Komisiji;
 • Nadzor  primene zakona iz delokruga komisije;
 • Nadzor nad javnim troškovima, putem izveštaja budžetskih agencija, na poseban zahtev Komisije;
 • Preduzimanje postupaka za izbor spoljnih revizora, koji će vršiti reviziju GFI Državne kancelarije za reviziju;
 • Razmatranje godišnjeg izveštaja performanse i revidiranog izveštaja za godišnje finansijske izveštaje Državne kancelarije za reviziju;
 • Razmatranje potreba Državne kancelarije za reviziju za ispunjavanje propisanih obaveza zakonom i daje preporuke Komisiji  za budžet i transfere;
 • Komisija pokreće postupke za izbor revizora koji će vršiti reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i finansijskih deklaracija za  kampanje političkih stranaka.
 • Organizuje  javne rasprave u skladu sa članom  66 Poslovnika Skupštine;
 • Razmatra i ostala pitanja, utvrđenih u Poslovniku Skupštine Republike Kosovo i pitanja koja  posebnom odlukom Skupštine, prenose ovoj Komisiji.