Skupština Republike Kosovo

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu je funkcionalna komisija, koja u okviru svog delokruga i odgovornosti razmatra sva pitana koja se odnose na zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Kalendar aktivnosti komisije

sreda, 10.00 27 maj 2020
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Labinotë Demi- Murtezi, Fitim Haziri, Fitim Uka, Ekrem Hyseni, Uran Ismaili, Bekim Haxhiu, Mirlinda Sopi- Krasniqi i Miloš Perović. Osoblje za podršku: Shpresa Haxhijaj, koordinator.

Odsutni:

Pozvani:

Dnevni red
utorak, 11.00 26 maj 2020
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Labinotë Demi- Murtezi, Fitim Haziri, Fitim Uka, Ekrem Hyseni, Uran Ismaili, Bekim Haxhiu, Mirlinda Sopi – Krasniqi i Milosh Peroviç. Pomoćno osoblje: Shpresa Haxhijaj, koordinator.

Odsutni:

Pozvani: Naim Bardiqi, sekretar Ministarstva zdravstva. Drugi učesnici: Minire Kazazi, izvršni asistent Ministarstva zdravstva.

Dnevni red

Sastav komisije

Shpresa

Haxhijaj

Koordinatorka

038 200 10 610

044 666 835

Besim

Haliti

Visoki zvanicnik oblasti

038 200 10 622

044 613 370

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove komisije uključuje:

  • Angažovanje o određivanju i praćenju sprovođenja politika za efikasan razvoj i funkcionisanje zdravlja i socijalne zaštite;
  • Angažovanje o osmišljeniju opšte strategije zdravstvene strategije zdravstvene zaštite građana Kosova i drugih građana koji se privremeno nalaze na Kosovu, promovišući primenu savremenih zdravstvenih standarda;
  • Posvećenost obezbeđivanju zadovoljavajuće dobrobiti na Kosovu, uključujući pružanje i socijalnu zaštite građana Kosova, socijalnu zaštitu ratnih invalida, porodica mučenika, radne invalide, političke zatvorenike i njihove porodice, svih kategorija invalida u izgradnju efikasnog penzijskog sistema za sve kategorije.
  • Angažovanje o razmatranju Vladinog programa, na način i stepen njegove primene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i daje preporuke Skupštini;
  • Angažovanje o identifikaciji konkretnih programa Vlade, odnosno nadležnog ministarstva i u saradnju sa Komisijom za budžet i transfere, daje detaljan pregled načina na koji se finansiraju i upravljaju;
  • Razmatranje zakonodavstva iz njegovog delokruga;
  • Razmatranje nacrta budžeta i revizije budžeta nadležnog ministarstva i preporučuje Komisiji za budžet i transfere, razmatranje i usvajanje u Skupštini, uključujući i amandmane;
  • Nadgledanje sprovođenja zakona iz svog delokruga;
  • Razmatranje i drugih pitanja utvrđenih ovim Poslovnikom i pitanja koja su ovoj Komisiji dodeljena posebnom odlukom Skupštine.