Skupština Republike Kosovo

Komisija za budžet i transfere

Komisija za budžet i transfere je stalna komisija. Komisija, u okviru delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja koja se odnosa na budžet i finansije na Kosovu.

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 15.15 28 jul 2020
Sala Online-Platforma ‘’ZOOM”

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Hekuran Murati, Gazmend Abrashi, Bedri Hamza, Kujtim Gashi, Shkelzen Hajdini, Fikrim Damka. Od strane Osoblja za podršku Komisiji: Vilson Ukaj, Sabrije Iseini, Altinë Nika (pripravnica).

Odsutni: Mimoza Kusari-Lila, Fatmir Rexhepi i Verica Ćeranić.

Pozvani: Agim Krasniqi, zamenik ministra finansija.

Dnevni red
petak, 14.30 24 jul 2020
Sala N10

Sednica komisije

Zapisnik

Prisutni: Hekuran Murati, Gazmend Abrashi, Mimoza Kusari-Lila, Fatmir Rexhepi, Shkëlzen Hajdini, Bedri Hamza i Kujtim Gashi. Od strane Osoblja za podršku Komisiji: Vilson Ukaj, Sabrije Iseini i Dashurije Canolli.

Odsutni: Yllza Hoti i Verica Ćeranić.

Pozvani: Hykmete Bajrami – Ministarka finansija, Agim Krasniqi - zamenik ministra finansija, Ermal Lubishtani - šef kabineta u Ministarstvu finansija, Salvador Elmazi - direktor budžeta u Ministarstvu finansija i Milaim Aliu - šef Departmana za centralni budžet u Ministarstvu finansija.

Dnevni red

Sastav komisije

Vilson

Ukaj

Koordinator

038 200 10 626

044 370 358

Sabrije

Saliuki-Iseini

Zvanicnica oblasti

038 200 10 641

044 393 415

Luljeta

Krasniqi

Zvanicnica oblasti

038 200 10 675

044 398 939

Dashurije

Canolli

Administrativna zvanicnica

038 200 10 648

044 372 915

Dokumenti komisije

sreda 05 februar 2020

Godisnji Finansijski Izveštaj za 2019

sreda 05 februar 2020

Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

DELOKRUG

Komisija, u okviru delokruga i odgovornosti, razmatra sva pitanja  koja se odnose na budžet i finansije. Delokrug Komisije uključuje:

 • Razmatranje godišnjeg nacrta zakona o budžetskim podelama i njegovoj reviziji;
 • Razmatranje nacrta zakona iz oblasti javnih finansija i finansije uopšte;
 • Razmatranje  nacrta zakona o ratifikaciji međunarodnih sporazuma o financijskim obavezama od strane Republike Kosova i daje preporuke Skupštini;
 • Razmatranje nacrta zakona i predloženih amandmana , u smislu njihovog uticaja na budžet ,u okviru svojih odgovornosti kao stalna komisija, i daje preporuke odgovarajućoj funkcionalnoj komisiji u Skupštini;
 • Pravo predlaganja i izrade nacrta zakona;
 • Razmatranje godišnjeg financijskog izveštaja Budžeta Republike Kosova;
 • Razmatranje godišnjih izveštaja nezavisnih institucija/tela koji izveštavaju Skupštini  i koji spadaju pod delokrug komisije;
 • Nadgledanje primene javnih politika i zakonodavstva  iz oblasti upravljanja javnim finansijama, računovodstva i standarda financijskog izveštavanja, javnog duga, javnih nabavki, makroekonomske i fiskalne politike i državne pomoći;
 • Nadgledanje fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti ;
 • Nadgledanje budžetskih politika u isplatama , socijalnih i penzijskih šema, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 • Nadgledanje primene zakona iz svog delokruga;
 • Organizovanje javnih rasprava, u skladu sa članom 66. Poslovnika Skupštine;
 • Izveštavanje na inicijativu Komisije ili na zahtev Skupštine , na plenarnim sednicama o pitanjima iz svog delokruga.
 • Razmatranje ostalih pitanja određenim ovim Poslovnikom i pitanja  koja su joj upućena  posebnom odlukom Skupštine ili po prestanku Predsedništva Skupštine prebacuju ovoj Komisiji.

U obavljanju svojih funkcija u skladu sa delokrugom  i važećim zakonodavstvom, Komisija sarađuje sa nadležnim Ministarstvom finansija i transfera, sa drugim budžetskim organizacijama, od kojih može zahtevati konkretne izveštaje i podatke, uključujući njihovo izveštavanje na sednicama, kada to zahteva Komisija.