Parlamentarne komisije

Komisije su radna tela Skupštine i većina njih pokrivaju odgovarajuća ministarstva u vladi.

Kao glavna radna tela Skupštine, komisije razmatraju na detaljan način Nacrt zakone i izveštaje koji se podnose Skupštini. Da bi imali dobro informisane stavove, komisije se oslanjanju na spoljnu stručnost i  mišljenja važnih grupa društva.  Da bi se prikupili takvi dokazi, komisije održavaju javne rasprave o određenim temama koje se razmatraju.

Komisije takođe nadgledaju rad svojih određenih ministarstava. Važan aspekat ovoga je nadgledanje primene postojećih zakona.

Svakom komisijom predsedava predsednik i dva potpredsednika. U odsustvu predsednika, sednicu može sazvati prvi ili drugi potpredsednik.

Komisija donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Njihovi sastanci su obično otvoreni za javnost.