Skupština Republike Kosovo

Aktivnosti poslanika

Prapa në Profile

Ligjëratë e ftuar nga OJQ "Autizmi Flet"

# Parlamenti 3/14/2020 1:05:53 AM

Me ftesë të OJQ “Autizmi Flet”, me 29 shkurt kam ofruar ligjëratë në lidhje me disa nga teknikat e menaxhimit të sjelljeve tek fëmijët me autizëm, me fokus në ambientet shtëpiake. 

Inicimi i kampanjës online "#Unë nuk jam ngacmues dhe ngacmuesit nuk mund të jenë miq të mi!"

# Parlamenti 3/14/2020 1:10:46 AM

Inicimi i kampanjës online kundër ngacmimeve me titull: 
"Unë nuk jam ngacmues dhe ngacmuesit nuk mund të jenë miq të mi!"