Skupština Republike Kosovo

Kujtim Gashi

STRANKA:Demokratska partija Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za budžet i transfere

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 12.09.1981;

Mesto rođenja: Atmadža - Prizren;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Visoko;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Ministar/ Predsednik Skupštine Opštine Prizren;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!