Skupština Republike Kosovo

Fitim Uka

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sportKomisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 21.03.1987;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: PhD + Post-doktorat Psihologije;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Predavač u Univerzitetu u Prištini ;

AKTIVNOSTI POSLANIKA

Ligjëratë e ftuar nga OJQ "Autizmi Flet"

3/14/2020 1:05:53 AM

Me ftesë të OJQ “Autizmi Flet”, me 29 shkurt kam ofruar ligjëratë në lidhje me disa nga teknikat e menaxhimit të sjelljeve tek fëmijët me autizëm, me fokus në ambientet shtëpiake. 

Inicimi i kampanjës online "#Unë nuk jam ngacmues dhe ngacmuesit nuk mund të jenë miq të mi!"

3/14/2020 1:10:46 AM

Inicimi i kampanjës online kundër ngacmimeve me titull: 
"Unë nuk jam ngacmues dhe ngacmuesit nuk mund të jenë miq të mi!" 
 

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!