Skupština Republike Kosovo

Fatmir Xhelili

STRANKA:Demokratska partija Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za nadzor obaveštajne agencije Kosova

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 28.11.1957;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Više obrazovanje;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Srpsko-hrvatski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!