Skupština Republike Kosovo

Saranda Musliu

STRANKA:Demokratski savez Kosova (LDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratski savez Kosova (LDK)

Komisije: Komisija za Ijudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 19.06.1990;

Mesto rođenja: Uroševac;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: Master;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!