Skupština Republike Kosovo

Shkumbin Demaliaj

STRANKA:Alijansa za budućnost Kosova (AAK)

POSLANIČKA GRUPA: Alijansa za budućnost Kosova (AAK)

Komisije: Parlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 29.05.1976;

Mesto rođenja: Gornji Strelc - Dečane;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Diplomirani pravnik;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Srpsko-hrvatski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Odbornik, Direktor, Poslanik, Izvršni direktor;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!