Skupština Republike Kosovo

Veton Berisha

STRANKA:Liberalna egipćanska partija (PLE)

Komisije: Komisija za prava i interese zajednicaParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost:

Datum rođenja: 05.11.1982;

Mesto rođenja: Peć;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Master – građansko pravni smer;

Jezici osim maternjeg: Nemački, Engleski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!